Naujienos  |  Parankiniai  |  Pokalbiai  |  Atsiliepimai  |  Reklama  |  @ 
 

 

  Meniu:
 Titulinis
 Istorija
 Savivaldybė
 Fotogalerija
 Žemėlapis
 Pasaulis
 Skelbimai
 Informacija
 Pramogos
 Nuorodos 

  Fotogalerija:
 XX a. pradž.
 Devint. deš.
 Bėga metai
 Utena dabar
 Iš paukščio
 Sutemus
 Bažnyčios
 Skulptūros
 Dvaro sody.
 Mokyklos
 Įmonės
 Parduotuvės
 Siaurukas
 Gamtos rei.
 Šventės
 Utenos apy. 

  Siaurukas:
1 2 

  Paieška:

 

  Vardadieniai: 

  Horoskopas:

 savaitė  diena
metuose 
 

Fotogalerija

 

Siaurukas

 

XIX amžiaus septintajame dešimtmetyje Carinės Rusijos vyriausybė susidomėjo siauruoju geležinkeliu. 1870 metais buvo komandiruota grupė specialistų į Angliją susipažinti su siaurojo geležinkelio tiesimo patirtimi. Lietuva tuo metu buvo Carinės Rusijos imperijos sudėtyje. Siaurieji geležinkeliai Lietuvoje buvo statomi 600 mm ir 750 mm pločio.

Pirmasis Lietuvos siaurojo geležinkelio tiesimo etapas susijęs su Carinės Rusijos imperijos struktūra. 1895 metų lapkričio 11 dieną nutiestas pirmasis siaurojo geležinkelio ruožas Švenčionėliai - Pastoviai (Baltarusija), kurio ilgis siekė 71 kilometrą. Šiame ruože pirmą kartą Carinės Rusijos siaurųjų geležinkelių tiesimo praktikoje naudotas 750 mm vėžes plotis.

1897 metais buvo pradėtas tiesti Švenčionėliai - Panevėžys ruožas, kurio ilgis buvo 144 kilometrai. Ši linija prasidėjo Švenčionėlių stotyje, kuri priklausė Sankt-Peterburgo - Varšuvos geležinkeliui ir baigėsi Panevėžio mieste, kuri sujungė pagrindines plačiojo geležinkelio magistrales. Šiame ruože buvo pastatytos dvi stotys - Utenos ir Troškūnų, 39 akmeninės perlaidos per upelius, 99 mediniai tiltai. 1899 metais rugsėjo 28 dieną prasidėjo traukinių eismas šioje kelio atkarpoje, o oficialus šio ruožo atidarymas įvyko 1901 metų gegužės 13 dieną. Švenčionėlių stotyje pastatytas plytinis garvežių depas su dirbtuvėmis, kuriose buvo atliekamas smulkus garvežių remontas. Panevėžyje taip pat buvo pastatytas garvežių depas, talpinantis du garvežius.

Aprūpinant garvežius vandeniu stotyse, buvo pastatyti tam skirti įrenginiai. Švenčionėlių stotyje tokio įrenginio talpa buvo - 48 m³, Utenos, Troškūnų, Panevėžio, Saldutiškio, Trumbatiškio, Anykščių ir Raguvėlės stotyse - 20 m³. Ruože galima buvo išvystyti ne didesnį kaip 25 varstų per valandą greitį (1 varstas = 1,067 kilometro). 1 kilometro geležinkelio kelio statyba kainavo 17,1 tūkstančių tuometinių Carinės Rusijos rublių, o bendros išlaidos ruožo Panevėžys - Švenčionėliai - Pastoviai sudarė 4,3 milijono rublių.

1918 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsitraukianti laikinoji vokiečių valdžia paliko be priežiūros siauruosius geležinkelius. Juos perėmė vietinės savivaldybės bei Krašto apsaugos ministerija. 1918 metų gruodžio 27 dieną pirmuoju buvo perimtas Kazlų - Rūdos ruožas. Kiti siaurieji geležinkeliai buvo perimti 1919 metais. Pirmasis siaurųjų geležinkelių traukinys išvyko iš Panevėžio į Uteną 1919 metų birželio 2 dieną. Paskubomis vokiečių kariuomenės statyti geležinkeliai buvo su žymiais techniniais trūkumais, todėl jie be didesnių perdirbimų ir patobulinimų negalėjo būti kraštui naudingi.

1940 - 1990 metais, kada Lietuva buvo inkorporuota į Sovietų Sąjungą, dalis siaurojo geležinkelio buvo rekonstruota į plačios vėžės šakas, dalis tiesiog išardyta. Tai atspindėjo tuometinės valdžios ūkio politiką, kai daugiausia dėmesio ir finansų buvo skiriama tranzitiniams plačiojo geležinkelio ruožams, turintiems strateginę reikšmę, o vietiniam ūkiui ir pramonei aptarnauti buvo finansuojamas automobilių transportas.

1972 metų vasario 16 dieną uždarytas ruožas Utena - Švenčionys. 1972 - 1975 metais geležinkelio ruožas Utena - Švenčionėliai buvo rekonstruotas į plačias vėžes ir įėjo į Vilniaus priemiestinės zonos sudėtį.

1973 - 1978 metais kursavo keleiviniai - krovininiai traukiniai maršrutu Panevėžys - Utena. Krovininiai traukiniai iš Panevėžio išvykdavo du kartus per dieną - 10 ir 21 valandą. Pastovus traukinio maršrutas buvo iki Anykščių, iš kur buvo vežamas kvarcinis smėlis. Kai kada krovininiai traukiniai vykdavo į Uteną, veždami skaldą ir į Rubikius, veždami mazutą į plytų fabriką.

1983 metų kovo 15 dieną geležinkelio ruožas Utena - Rubikiai buvo galutinai uždarytas. Traukinys iš Panevėžio vykdavo tik iki Anykščių ir tiktai per išeigines ir švenčių dienas.

 


Utenos geležinkelio stotyje

 

Plačiau...

 


Utenos geležinkelio stotyje

 

Plačiau...

 


Utenos geležinkelio stotyje

 

Plačiau...

 


Kareiviai geležinkelio stotyje

 

Plačiau...

 


Utenos geležinkelio stotis

 

Plačiau...

 


Utenos geležinkelio stotis

 

Plačiau...

 


Utenos geležinkelio stotis

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Siauruko bėgiai

 

Plačiau...

 


Siauruko bėgiai

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

 


Šilumvežis TU2

 

Plačiau...

1 / 2

 

 

© Utena.eu, 2002 - 2012

www.000webhost.com