Naujienos  |  Parankiniai  |  Pokalbiai  |  Atsiliepimai  |  Reklama  |  @ 
 

 

  Meniu:
 Titulinis
 Istorija
 Savivaldybė
 Fotogalerija
 Žemėlapis
 Pasaulis
 Skelbimai
 Informacija
 Pramogos
 Nuorodos 

  Fotogalerija:
 XX a. pradž.
 Devint. deš.
 Bėga metai
 Utena dabar
 Iš paukščio
 Sutemus
 Bažnyčios
 Skulptūros
 Dvaro sody.
 Mokyklos
 Įmonės
 Parduotuvės
 Siaurukas
 Gamtos rei.
 Šventės
 Utenos apy. 

  Utenos apylin.:
 Narkūnų pil.
 Sudeikiai
 Daugailiai
 Kuktiškės 

  Paieška:

 

  Vardadieniai: 

  Horoskopas:

 savaitė  diena
metuose 
 

Fotogalerija

 

Utenos apylinkės

 

Kuktiškės

 
 

 


Kuktiškių
herbas

 

Kuktiškių miestelis yra įsikūręs Utenos rajone, apie 14 kilometrų į pietryčius nuo Utenos, šalia kelio Utena - Švenčionėliai. Kuktiškės - seniūnijos centras. Miestelis iki XX amžiaus pradžios vadintas Kukutiškėmis. Nors liaudies etimologija jį sieja su paukščiu kukučiu, tačiau miestelio pavadinimas tikriausiai yra hidroniminis - nuo Kuksos (Vyžintos)upės, pratekančios pro miestelį.

Nuo XIX amžiaus vidurio iki XX amžiaus vidurio miestelis buvo valsčiaus centras. Vietovardis žinomas jau nuo XIV amžiaus pabaigos. Įsteigus Vilniaus vyskupiją, Jogaila Kuktiškes padovanojo Vilniaus vyskupui. 1604 metais vyskupo A. Vainos rūpesčiu buvo pastatyta pirmoji Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia. Nuo XVI amžiaus minimas ir dvaras. Vyskupijos nuosavybe miestelis buvo iki 1841 metų. XVIII amžiaus pradžioje dvarui priklausė prie jo įsikūręs Kuktiškių miestelis, 20 kaimų, 22 vienkiemiai, 30 ežerų, 167 valakai žemės ir 147 valstiečiai, ėję baudžiavą dvare. Vilniaus vyskupijos turtą padalinus į 12 raktų, Kuktiškių dvaras tapo vienu iš jų. Miestelyje veikė parapinė pradžios mokykla, kurioje 1781 metais mokėsi 23 mokiniai - 7 bajorų, 6 miestelėnų ir 10 valstiečių vaikų. Nuslopinus 1863 metų nacionalinį išsivaduojamąjį sukilimą, buvo įsteigta rusiška valdinė pradžios mokykla. 1898 - 1900 metais klebono K. Valiūno ir parapijiečių rūpesčiu bei lėšomis buvo pastatyta nauja ir dabar veikianti medinė bažnyčia, kurioje dirbo ir Vincentas Sladkevičius. Kuktiškių bažnyčioje sukaupta vertingų bažnytinio meno dailės kūrinių - 1863 metais Vilniaus meistro A. Zimodro pagamintas medinis, polichromuotas altorius, kuris buvo atkeltas iš kapinių koplyčios. Pažymėtinas ir 1790 metų dailininko P. Rozelino nutapytas "Marijos su kūdikiu" paveikslas. Bažnyčios šventoriuje ir jos viduje yra žinomo liaudies menininko A. Deveikio išdrožti kryžiai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, miestelis liko valsčiaus centru. Gyventojų surašymo duomenimis, 1923 metais jame gyveno 429, dvare - 25, geležinkelio stotyje - 27 gyventojai. Kuktiškėse buvo valsčiaus savivaldybė, pradžios mokykla, sveikatos punktas, vaistinė, policijos nuovada, paštas, parduotuvės, biblioteka su skaitykla, šaulių namai su sale ir kita. 1928 metais Kuktiškių parapijai priklausė 4418 tikinčiųjų. 1940 metais miestelyje gyveno apie 500 gyventojų.

2002 metais gegužės 23 dieną Heraldikos komisija aprobavo Kuktiškių herbo etaloną, kurį parengė dailininkė Vida Navikienė.

 


Prie tvenkinio

 

Plačiau...

 


Tvenkinys

 

Plačiau...

 


Tiltelis

 

Plačiau...

 


Kultūros centras

 

Plačiau...

 


Kultūros centras

 

Plačiau...

 


Skulptūra

 

Plačiau...

 


Laiptai

 

Plačiau...

 


Skulptūriniai akcentai

 

Plačiau...

 


Kuktiškių panorama

 

Plačiau...

 


Bažnyčia

 

Plačiau...

 


Bažnyčia

 

Plačiau...

 


Bažnyčia

 

Plačiau...

 


Bažnyčia

 

Plačiau...

 


Paminklas

 

Plačiau...

 


Paminklas

 

Plačiau...

 


Parduotuvė

 

Plačiau...

 


Vytauto gatvė

 

Plačiau...

 


Laiptai į kapines

 

Plačiau...

 

 

© Utena.eu, 2002 - 2012

www.000webhost.com